UCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ Dekkerswald

Expertisecentrum voor chronische zorg


Patiënten met een chronische longziekte hebben niet alleen fysieke stoornissen maar ervaren veelal ook beperkingen op psychologisch, sociaal en praktisch gebied. De chronische ziekte heeft een grote impact op het dagelijks leven. UCCZ Dekkerswald streeft ernaar patiënten zo goed en lang mogelijk te laten participeren in de eigen omgeving en hen zelf de regie en verantwoordelijkheid hiervoor te geven. Bij Dekkerswald leren patiënten omgaan met hun chronische ziekte en het dagelijks handelen hierop aan te passen, ten einde een optimale kwaliteit van leven te bereiken.

De eerste lijn

De zorgverlening van UCCZ Dekkerswald is gericht op de terugkeer van de patiënt naar huis. Het doel is zoveel mogelijk zorgverlening vanuit de eerste lijn te laten plaatsvinden. Hiervoor zijn afstemming van de zorg met de eerstelijnszorgverleners en een heldere overdracht naar de huisarts van groot belang. De zorg is aanvullend op en ondersteunend aan de hulpverlening in de wijk. Naast de focus op de patiënt wordt ook de mantelzorger betrokken bij de inrichting van de zorg. In geval van complexiteit en bij meerdere aandoeningen analyseert UCCZ Dekkerswald de problematiek. Er volgt een advies over verdere begeleiding van de patiënt en de vormgeving van de zorg, gericht op de eerste lijn, de mantelzorgers en Dekkerswald.

Voorzieningen

Dekkerswald beschikt over geavanceerde voorzieningen voor het leveren van zorg op alle gebied. Er zijn diagnostische faciliteiten, waaronder laboratoria en radiologische en beeldvormende technieken, maar ook klinische, poliklinische en revalidatie voorzieningen. Uiteenlopende medisch specialisten werken in UCCZ Dekkerswald nauw samen met gespecialiseerde verpleegkundigen en paramedici zoals de fysiotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist en psycholoog. Patiënten ontvangen alle nodige zorg binnen één expertisecentrum, zowel op lichamelijk als op psychisch en sociaal gebied.

Samenwerking

Het UCCZ Dekkerswald streeft naar een uitstekende regionale samenwerking met het Radboudumc, ZZG Zorgroep, perifere ziekenhuizen, verwijzers en andere zorginstellingen. Het UCCZ Dekkerswald biedt deze zorginstellingen een gespecialiseerd paramedisch en verpleegkundig team, laboratoria, diagnostische faciliteiten, poliklinische faciliteiten en operatiekamerfaciliteiten om het team van medisch specialisten te completteren en samen de zorg te leveren voor mensen met chronische ziekten. Het medisch specialisme heeft hierbij de regie en wordt ondersteund door een betrokken en professioneel team van UCCZ Dekkerswald.