UCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ Dekkerswald

Visie


Ketenzorg omvat preventieve zorg, diagnostiek, behandeling, revalidatie en palliatieve zorg. Het gaat hierbij niet alleen om wat er binnen de muren (intramuraal) van UCCZ Dekkerswald plaatsvindt maar ook wat er buiten de muren (extramuraal) gebeurt, oftewel transmuraal. Het centrum streeft hiervoor naar een uitstekende regionale samenwerking met het UMC St Radboud, ZZG Zorgroep, perifere ziekenhuizen, verwijzers en andere zorginstellingen.

Het UCCZ Dekkerswald biedt zorginstellingen een gespecialiseerd paramedisch en verpleegkundig team, laboratoria, diagnostische faciliteiten, poliklinische faciliteiten en operatiekamerfaciliteiten om hun team van medisch specialisten te completeren. Gezamenlijk wordt de zorg geleverd aan mensen met een chronische ziekte, op locatie Dekkerswald. Het medisch specialisme heeft hierbij de regie en wordt ondersteund door een betrokken en professioneel team van UCCZ Dekkerswald.

De visie uit zich in verschillende kernwaarden:

  • Optimaliseren van de integrale gezondheidstoestand
  • Twee centrale behandelstrategieën: optimaliseren van de fysieke stoornis en adaptatie aan de stoornis door aandacht voor adequaat zelfmanagement van patiënten
  • Interdisciplinaire werkwijze met een geïntegreerde behandeling
  • Integrale en preventieve ketenzorg: participatie van de eerste, tweede en derde lijn met informatieoverdracht als succesfactor
  • Zorg op maat
  • Diagnose, behandeling en zorg maximaal "evidence based" laten zijn