UCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ DekkerswaldUCCZ Dekkerswald

Opleiding en onderwijs


'Onze stagiaires kom je in het UCCZ overal tegen.'

Praktijkdagen
Initiële beroepsopleiding
Vervolgopleiding
Medische opleiding
Co-schappen
Contact

Begeleiding

De theoretische voorbereiding op deze praktijkstages vindt grotendeels plaats in de onderwijsinstelling, bij ons worden de vaardigheden onder begeleiding geoefend en getoetst.
Als stagiaire werk je zo zelfstandig mogelijk aan de opdrachten, binnen een vastgelegde periode. Het UCCZ staat hierbij in voor de ondersteuning en begeleiding op maat.
Van stagiaires wordt verwacht dat zij bijdragen aan de doelstelling van het UCCZ en hun taken serieus oppakken in het belang van onze patiënten.

Het UCCZ geeft een zodanige begeleiding aan de stagiaire, dat de mogelijkheden aanwezig zijn om de geformuleerde leerdoelen te behalen.
Ook zorgen wij er voor dat er begeleiders worden aangesteld.
Tijdens de BPV-periode zijn er verschillende functionarissen verantwoordelijk voor de begeleiding van de stagiaires, ieder met een eigen taakgebied.
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het praktijkonderwijs ligt op de afdeling. Afdelingen worden daarin ondersteund door staffunctionaris Opleiding en onderwijs.

Praktijkdagen

Regelmatig ontvangt het UCCZ  verzoeken voor een meeloopdag, een beroepenoriëntatie of praktijkdagen.  Deze vraag sluit volledig aan bij "het leren in het UCCZ".

In het leerbeleid UCCZ gaan we uit van integraal samenwerken en leren. Veelal betreft de aanvraag maatwerk. Wanneer het grotere groepen betreft organiseert het UCCZ praktijkdagen in een maatwerk traject. Momenteel organiseert het UCCZ praktijkdagen COPD voor fystiotherapeuten en diëtisten.

Praktijkdagen COPD (klik voor meer informatie).

Initiële beroepsopleiding

Het UCCZ organiseert praktijkstages (in veel gevallen ook BPV-perioden genoemd) voor diverse  basisopleidingen o.a.:

 • Maatschappelijk werk
 • Creatieve therapie
 • Verpleegkunde
 • Fysiotherapie
 • PMT & BA = Psychomotorische Therapie & Bewegingsagogie
 • Facilitaire dienstverlening
 • Medisch studenten
 • HBO Verpleegkunde
 • MBO verpleegkunde

Vervolgopleidingen

Het UCCZ organiseert praktijkstages voor diverse  vervolgopleidingen (Veelal op basis van leerarbeidsovereenkomst) o.a.:

 • Vervolgopleiding Longverpleegkundige
 • Nurce Practitionar
 • Longfunctielaborant

Medische opleidingen

UCCZ Dekkerswald ontwikkelt en verleent specialistische zorg op maat vanuit een multidisciplinaire aanpak aan patiënten met een chronische, vaak complexe problematiek. Het centrum vormt voor UMC een uitstekende opleidingsplaats voor aanstaande artsen en specialisten.

Co-schappen

UCCZ Dekkerswald biedt jaarlijks een aantal studenten van het UMC St Radboud de mogelijkheid co-schappen te lopen.

Contact

UCCZ Dekkerswald selecteert stagiair(e)s op basis van een sollicitatiebrief met cv en een persoonlijk gesprek. Geïnteresseerd of op zoek naar aanvullende informatie? Neem dan contact op met:

Monica Stigter, staffunctionaris Opleiding en Onderwijs
Afdeling P&O UCCZ Dekkerswald
Telefoon: (024) 685 95 75 of bij geen gehoor: (024) 685 92 58.
E-mail: solliciterenUCCZ@uccz.umcn.nl